Trường THCS Thượng Đình thuộc xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Xã Thượng Đình là một xã thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.